Deze website gebruikt de volgende cookies en/of vergelijkbare technieken: Functionele cookies om de websites goed te laten functioneren, te analyseren en te kunnen verbeteren. Cookies om content te delen via sociale media en technieken om informatie te verzamelen over uw voorkeuren.

Meer over ons coockie beleid kunt u hier vinden.


Tank-reiniging

Tankreiniging heeft betrekking op het reinigen van onder- en bovengrondse opslagtanks. Inclusief de bijbehorende leidingen en appendages.

Schippers Tankcleaning beschikt over alle materialen en over gecertificeerd personeel om deze reiniging juist uit te voeren.

Bij het reinigen van een brandstoftank is de ‘normale’ procedure van toepassing

Wanneer is het nodig?

Het reinigen van deze opslagtanks dient te geschieden met een door het reinigingsbedrijf geselecteerd reinigingsmiddel voor het desbetreffend opgeslagen product.Het reinigen van opslagtanks kan plaats vinden wanneer:

  • De opslagtank inwendig geïnspecteerd moet worden
  • Er werkzaamheden aan of in de opslagtank moeten plaatsvinden
  • Er een wisseling van product plaatsvindt
  • De opslagtank verwijderd wordt, of definitief onklaar gemaakt wordt volgens de eisen van VALEM-2
  • De opslagtank elders opnieuw geïnstalleerd wordt
  • Een reparatie aan het opslagtanklichaam noodzakelijk is
  • Wanneer U het nodig acht (bijvoorbeeld schoonmaken, e.d.)

Foto's projecten